Aktuality

Pozvánka na 6. veřejné zasedání 19

22.7.2019 od 17 hod se uskuteční 6. veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Program jednání je zveřejněn na el. i kamenné úřední desce.

Kominík 2019

Kdo máte zájem o letošní čisštění spalinových cest vašich kotlů, přihlaste se v místním obchodě. Kontroly budou probíhat 11.7.2019.

Úřední hodiny léto 2019

V době letních prázdnin je omezen provoz obecního úřadu Bačetín. Ve středu nebudou odpolední úřední hodiny. Kancelář účetní je nezměněna. V případě nutnosti volejte starostku na tel.č. 602 168 415 nebo  místostarostu na tel.č. 724 379 686. Děkujeme za pochopení.

Výlukový jízdní řád

Z důvodu úplné uzavírky ramene okružní křižovatky I/14 s II/298 v Dobrušce ve dnech 4.-7.7.19, dojde k následujícím dopravním opatřením:

Linka 660062 – IREDO 264 – vynechá zastávky Bačetín,Brtva a Val,Provoz, naopak zastaví na zastávce Dobruška,Domašín. Všechny přípoje v Bačetíně jsou zachovány. Jsou uspíšeny odjezdy spojů z Dobrušky směr Bačetín a Deštné v Orl.h. cca o 4 minuty. Návaznosti od Hradce Králové zůstávají zachovány. Cestující, kteří přijíždějí od Kvasin a z Rychnova nad Kněžnou do Dobrušky ve 14:48, využijí mimořádně spoj 640033/58 v 15:12 z Dobrušky, který mimořádně obslouží Bačetín, Brtvu a Provoz.

Linka 640033 – IREDO 267 – je od 6:00 mimořádně vedena odklonem přes Provoz, Brtvu a Bačetín, jedná se o 3 páry spojů.

Linka 660053 – cyklobus – neobslouží ve dnech 5.7., 6.7. a 7.7. zastávku Bačetín, ale obslouží zastávku Bačetín,odb.Sudín. Vlivem délky objízdné trasy budou autobusy na příjezdu do Hradce Králové opožděny, přestup na vlakovou skupinu v 17 hodin v Hradci Králové nebude fungovat.

Linka 620717 – cyklobus – neobslouží ve dnech 5.7., 6.7. a 7.7. zastávku Bačetín, ale obslouží zastávku Bačetín,odb.Sudín.

II. etapa výstavby okružní křižovatky v Dobrušce

Termín uzavírky: 06.06.2019 – 02.09.2019 II. etapa - (rezerva do 15.09.2019)

Organizace uzavírky:
Částečná uzavírka křižovatky a přilehlých úseků silnice I/14, a to východní část – směrem na Orlické hory. Průjezd stavbou ve volné (západní) části silnice. Provoz bude kyvadlově řízen, a to ve dnech pondělí až sobota v době 6 – 18 h pracovníky stavby, mimo tuto dobu a v době technologických přestávek světelným signalizačním zařízením. Dopravní připojení z/do místní komunikace ul. Provozská (z/do centra města Dobruška) bude uzavřeno. Dopravní připojení z/na silnici II/298 a II/309 (směr Olešnice v O.h. a směr Deštné v O.h.) bude uzavřeno (kromě částečného umožnění průjezdu veřejné linkové autobusové dopravy a IZS – viz dále). Provoz bude veden po objízdných trasách.

Objízdné trasy:
Napojení na silnici II/309 směr Deštné v O.h.: Objízdná trasa: ze silnice I/14 – III/29851 – Spáleniště – III/3092 – Bačetín – II/309 obousměrně
Napojení na silnici II/298 směr Olešnice v O.h.: Objízdná trasa: silnice I/14 – směr Nové Město nad Metují – Spy – III/29853 – Ohnišov – II/298 obousměrně

Objízdné trasy:
Doprava do centra města Dobruška: ze silnice I/14 – obchvat města sil. II/298 – MK ul. Solnická
Doprava z centra města Dobruška: ulicí Domašínská s napojením na sil. I/14

Autobusová linková doprava:
Autobusové dopravě je umožněn vjezd a výjezd ze sil. II/298 a II/309 na I/14 a z I/14 na II/298 a II/309 v období od 06.06.2019 do 03.07.2019 a od 08.07.2019 do ukončení stavby pro linky směr Kounov a Val – jedná se o linky 640033, 620717, 660053, 660059, 660061, 660052 a 660062 dopravce Arriva Východní Čechy a.s. a 640138 dopravce CDS Náchod. Do/z zastávky Laichterova (přemístěné) jedou autobusy po I/14 – II/298 a Solnickou ulicí, shodně s předchozí etapou.
Linky z Nového Města nad Metují do Dobrušky – licence 640103, 640349 CDS Náchod, 640433 ČSAD Ústí nad Orlicí, 660046 Arriva Východní Čechy a.s. jedou od Běstvin po I/14
přes OK – po obchvatu – II/298 – do Solnické ulice a dále na přemístěnou zastávku Laichterova.
Zastávka Dobruška,,škola je sloučena s přemístěnou zastávkou Dobruška,,Laichterova do Solnické ulice.


V období od 04.07.2019 do 07.07.2019 a v období pokládky povrchu (cca max. týden v závěru stavby) dojde k následujícím dopravním opatřením:
Linka 640033 bude ze zastávky Dobruška,,hřbitov odkloněna přes Provoz po sil. II/309 do Bačetína – III/309 2 do Spáleniště – III/298 51 přes Domašín do Dobrušky. Zpět stejnou trasou. Linka 660052, 660062 – v zastávce Bačetín obslouží zastávku ve standardním směru, poté se vůz otočí a pokračuje po III/309 2 do Spáleniště – III/298 51 přes Domašín do Dobrušky. Zpět stejnou trasou. Otáčet se bude autobus pravděpodobně v křižovatce na Ohnišov.
Linka 660059 – z Ohnišova vybrané spoje po II/298 přes Val – II/309 přes Provoz, vybrané spoje z Ohnišova přímo do Bačetína po III/298 54 a dále jednotně III/309 2 do Spáleniště – III/298 51 přes Domašín do Dobrušky. Zpět stejnou trasou.
Výlukové jízdní řády při úplné uzavírce budou vydány na lince 640033, 660059, 660062 dopravce Arriva Východní Čechy a.s. a 640138 dopravce CDS Náchod.

Linka 620717 bude mít zastávku Bačetín ve dnech 05.07., 06.07., 07.07.2019 a při pokládce povrchu přemístěnou do zastávky Bačetín,,odb.Sudín - (jedná se o cyklobus)

 

Jste zde: Home Aktuality